MENU »
O kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do  przedsiębiorców bez względu na ich formę prawną i organizacyjną, oferując doradztwo prawne, reprezentację w postępowaniach sądowych oraz stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy także usługi na rzecz Klientów indywidualnych, doradzając im w problemach pojawiających się na tle codziennego stosowania prawa, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość oferowanych usług, a także całkowitą poufność zgodnie z zasadami etyki wykonywanego zawodu.

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Klientów Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii jak i poza nią, w siedzibie Klienta lub innym miejscu uzgodnionym z Klientem. Usługi mogą być świadczone również droga telefoniczną i mailową, w sposób najbardziej dogodny dla Klienta.

Nasi Partnerzy to m.in.  Iteo