MENU »
Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Marietty Hajduła-Piechowiak zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji. Usługi prawne oferowane przez naszą Kancelarię opierają się zarówno na doraźnych poradach prawnych, jak i kompleksowej obsłudze prawnej.

Z najwyższą starannością udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej zawsze dokładając najwyższej staranności i kierując się zasadami etyki zawodowej z następujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne, w tym prawo spadkowe
 • prawo procesowe
 • nieruchomości, procesy inwestycyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo własności przemysłowej i prawo autorskie
 • postępowanie egzekucyjne
 • inne


W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

 1. Kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie:
  • doradztwa prawnego,
  • analizy i konsultacji
  • sporządzania opinii prawnych,
  • sporządzania i opiniowania projektów umów oraz negocjowania ich warunków,
  • sporządzania pism procesowych,
  • zastępstwa procesowego i prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
  • obsługi prawnej transakcji handlowych,
  • prowadzenia postępowań rejestrowych podmiotów gospodarczych,
  • sporządzania pism, podań, wniosków, składanych do organów władzy publicznej,
  • windykacji należności,
  • inne

 2. Obsługę Klientów indywidualnych, m.in. w zakresie:
  • porad prawnych,
  • sporządzania i opiniowania projektów umów,
  • sporządzania pism procesowych, podań oraz wniosków,
  • pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Wszelkie informacje uzyskane przez radcę prawnego w związku z prowadzeniem sprawy sądowej, czy w związku z udzielaniem pomocy prawnej stanowią tajemnicę zawodową.